Langenskiöldska släktföreningen


Släkten Langenskiöld är finsk-svensk, hette förut Lang och adlades 1772. Introducerades på Sveriges Riddarhus år 1776, som adlig släkt nr: 2081. Fick finländsk friherrlig status år 1860. Återvunnen representationsrätt 1898.

Släktmedlemmarna är idag utspridda över hela världen men samlas för släktmöte var fjärde år. Under tiden håller vi kontakten genom en gemensam Facebook-grupp. I gruppen samlar vi även filmer, bilder, öppna brev och historiska texter.

Besök gruppen

Kontakta föreningen

info@langenskiold.com

Vapenring med blodsten som tillhört CG Langenskiöld (f.1902)

Vapenring med blodsten som tillhört CG Langenskiöld (f.1902)